Арт-среда: Элибиздеги сүйүү ырлары

Дата: 14 февраль

Время: 18:30

Место: ololohaus VIctory, Ибраимов к. 103, 3 этаж

Вход: Акысыз

Кайсы элдин маданияты, искусствонун кайсы гана түрү болбосун, сүйүү темасы өзгөчө орунда турат экенин жакшы билебиз. Элибизде «Ашыглык ырлары», «Секетпайлар» делинип аталып, арзуу ырлары өзүнчө жанр катары кабыл алынып кеткени да сүйүү-адамзаттын жашоодогу ары кызыктуу да, баалуу да сезим экенин айтып тургансыйт. Сүйүүнүн күчүнө тизе бүгүп, бири сүйүүсүнө жетип, бактылуу өмүр сүргөн болсо, бири ошол учурдагы калыптанган түшүнүктүн айынан же кедейликтин дартынан сүйгөнүнө жетпей, жашоосу бүтүндөй арман менен өтүп кеткенин баяндаган тарыхый окуялар, эл оозунда уламыш болуп айтылып, ыр-күүгө айланып бизге жетип отурат… Ашыктык менен чыгармачылыктын эң мыкты үлгүлөрү катары бааланып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланып ырдалып келе жаткан Жеңижоктун «Көк Сулуу» дастаны, Токтогулдун «Алымкан», Барпынын «Мөлмөлүм», «Гүзаль Кыз» өңдүү элдик чыгармачылыктын классикасын жандуу үн менен аткарышын жана баянын уккуңуз келеби?
Анда 14-февраль күнү саат 18:30да olololohausка келиңиз!

Дата: 14 февраль
Башталышы: 18:30
Дареги: ololohaus VIctory, Ибраимов к. 103, 3 этаж
Каттоо: https://goo.gl/forms/2hKEiW0Q2U15CEV03
Кирүү акысыз

регистрация на ивент